Vogelgriep

Vooral kippen en kalkoenen kunnen van het vogelgriepvirus snel ernstig ziek worden. Andere vogels die met het virus besmet zijn kunnen de ziekte overdragen zonder zelf ziek te worden. De ziekte verspreidt zich via vogelmest en via (kleine deeltjes ontlasting in) de lucht. Via voedsel kan het virus in principe niet worden overgedragen.
In een aantal werelddelen, waaronder Europa, waart momenteel het zogenaamde H5N1-vogelgriepvirus onder pluimvee rond. In Vietnam, Cambodja, Thailand, Turkije en Irak zijn mensen ernstig ziek geworden van het virus en een aantal is als gevolg daarvan overleden. Zij zijn waarschijnlijk besmet geraakt na intensief contact met zieke of dode vogels. Voor zover bekend kan dit virus alleen van vogel op mens worden overgedragen, niet van mens op mens. Voor de meest recente informatie over besmettingen kunt u terecht op de site van de WHO.
Gevreesd wordt dat het virus op een gegeven moment verandert, zodat het overgedragen kan worden van mens op mens. Dan ontstaat er een nieuw griepvirus waar nog niemand weerstand tegen heeft en kan er een wereldwijde epidemie uitbreken.
Dat zou gevolgen kunnen hebben voor de volksgezondheid in verschillende landen. Daarom is het ministerie van VWS voorbereidingen aan het treffen. Zo ligt er een draaiboek klaar en zijn virusremmende medicijnen ingeslagen, waarmee de ziekteduur kan worden bekort en complicaties kunnen worden voorkomen.
De Europese Commissie heeft maatregelen getroffen om de kans op versleping van het virus naar en binnen Europa zo klein mogelijk te maken. Deze maatregelen betreffen een Europees importverbod van levend pluimvee, pluimveevlees, -producten, broedeieren, consumptie-eieren en siervogels uit de betrokken landen.

Lees voor meer informatie het dossier Vogelgriep van het Ministerie van VWS, of bekijk het dossier Vogelgriep van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu).

Bron: Ministerie van VWS / Nederlands Huisartsen Genootschap, maart 2006


00-00-0000

Medisch Centrum Nuth

Markt 25

6361CB Nuth

Telefoonnummer: 045-5241260

Faxnummer: 045-5242620