Niet verschijnen zonder bericht

 

Patiënten die zonder opgaaf van reden voor de tweede keer opeenvolgend NIET verschijnen op een afspraak (ongeacht of dat een afspraak is bij de huisarts, de praktijkverpleegkundige of bij de assistente) zullen hiervoor zelf een rekening krijgen van € 25,- Deze rekening wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed en dient u zelf te betalen.

Natuurlijk kunnen wij ons voorstellen, dat er altijd iets kan gebeuren, waardoor u een gemaakte afspraak niet kunt nakomen. Afhankelijk van het tijdstip van de gemaakte afspraak is het ook denkbaar, dat het niet tijdig lukt tevoren deze afspraak bij de assistente af te zeggen. Echter wij gaan ervan uit, dat als de afspraak ineens niet kan doorgaan, u zo snel mogelijk de assistente hiervan op de hoogte probeert te stellen. Ook achteraf horen wij dit graag. Dan kunnen we wellicht direct een andere afspraak maken of u misschien op een andere manier helpen.

Patiënten die zonder opgaaf van reden vaker wegblijven, duperen de praktijk en andere patiënten. Er is tijd voor u gereserveerd die dan "open valt" en een andere patiënt had graag op dat tijdstip willen kunnen komen !

Gezien het feit, dat dit niet meer incidenteel gebeurt, maar te regelmatig, hebben wij ons genoodzaakt gezien, conform landelijke richtlijnen (LHV, Landelijke Huisartsenvereniging) deze regel in te voeren.

Medisch Centrum Nuth

Markt 25

6361CB Nuth

Telefoonnummer: 045-5241260

Faxnummer: 045-5242620